JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. Široki Brijeg

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Široki Brijeg
Adresa: Trg Gojka Šuška 5C
Procenat: 0.00
Telefon: 039 703 050
Fax:
Email:
Webstranica: https://www.radiosirokibrijeg.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod