JP Kanalizacija i čistoća d.o.o. Ljubinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Ljubinje
Adresa: Svetosavska 20b
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Mihić 2019-04-18 2019-11-22 Direktor
Srđan Milošević 2018-11-27 2019-04-18 Direktor
Slavko Sikimić 2017-12-01 2018-11-27 Direktor
Danilo Jahura 2014-03-21 2017-02-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Novica Piljević 2019-03-21 2019-11-22 Član NO
Lazar Sorajić 2019-03-21 2019-11-22 Član NO
Lazar Đogo 2019-03-21 2019-11-22 Član NO
Nebojša Dangubić 2018-05-21 2019-03-21 Član NO
Milan Krunić 2018-05-21 2019-03-21 Član NO
Ranko Radić 2018-05-21 2019-03-21 Član NO
Spasoje Kisić 2016-12-28 2018-05-21 Član NO
Milica Vujović 2016-12-28 2018-05-21 Član NO
Draženko Rudan 2016-12-28 2018-05-21 Član NO
Siniša Bajat 2013-04-12 2016-12-28 Član NO
Risto Perišić 2013-04-12 2016-12-28 Član NO
Branko Dulać 2013-04-12 2016-12-28 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Borko Šupeta 2019-11-22 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod