KJKP Tržnice-pijace d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 4a
Procenat: 0.00
Telefon: 033 205 353
Fax: 033 205 549
Email: kjkptrznicesa@bih.net.ba
Webstranica: https://www.trznice.ba/ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bojan Miškić 2020-08-11 2021-02-11 VD - Direktor
Alija Hodžić 2019-10-24 2020-08-10 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno