Sarajevoputevi d.d. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17
Procenat: 0.00
Telefon: 033 667 499; 033 225 972
Fax: 033 667 500
Email: info@saputevi.ba; natasa.fazlic@saputevi.ba
Webstranica: https://saputevi.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nataša Fazlić 2020-07-04 2020-12-20 VD - Direktor
Nataša Fazlić 2016-07-04 2020-07-03 Direktor
Nataša Fazlić 2015-12-28 2016-06-28 VD - Direktor
Nataša Fazlić 2012-03-22 2015-12-27 VD - Direktor
Nataša Fazlić 2011-10-27 2012-03-22 VD - Direktor
Dragan Trebović 2008-09-01 2011-10-27 Direktor
Nataša Fazlić 2020-12-21 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amir Galijašević 2021-05-25 2021-08-25 v.d. Predsjednik NO
Boris Lekić 2021-05-25 2021-08-25 v.d. Član NO
Emina Dlakić-Gadžun 2021-05-25 2021-08-25 v.d. Član NO
Emina Dlakić-Gadžun 2020-12-21 2021-03-21 v.d. Član NO
Amir Galijašević 2020-12-21 2021-03-21 v.d. Predsjednik NO
Boris Lekić 2020-12-21 2021-03-21 v.d. Član NO
Amir Galijašević 2020-05-29 2020-08-29 v.d. Predsjednik NO
Boris Lekić 2020-05-29 2020-08-29 v.d. Član NO
Emina Dlakić-Gadžun 2020-05-29 2020-08-29 v.d. Član NO
Igor Josipović 2018-01-04 2018-04-04 v.d. Član NO
Boris Lekić 2018-01-04 2018-04-04 v.d. Član NO
Elvis Hrvat 2018-01-04 2018-04-04 v.d. Predsjednik NO
Boris Lekić 2016-06-14 2016-09-14 v.d. Član NO
Suvad Alibašić 2016-06-14 2016-09-14 v.d. Predsjednik NO
Igor Josipović 2016-06-14 2016-09-14 v.d. Član NO
Mirnel Mišković 2015-12-28 2016-03-28 Član NO
Suvad Alibašić 2015-12-28 2016-03-28 Predsjednik NO
Boris Lekić 2015-12-28 2016-03-28 Član NO
Suvad Alibašić 2014-10-22 2015-01-22 Predsjednik NO
Mirnel Mišković 2014-10-22 2015-01-22 Član NO
Boris Lekić 2014-10-22 2015-01-22 Član NO
Boris Lekić 2008-10-06 2012-10-06 Član NO
Senad Kljajić 2012-05-07 2012-07-07 Član NO
Damir Arapović 2012-03-14 2012-05-14 Predsjednik NO
Selim Hrvat 2008-10-06 2012-05-07 Član NO
Osman Lindov 2008-10-06 2012-03-14 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nataša Fazlić 2009-06-03 2011-10-26 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2022-06-06 nastavak 33. redovne sjednice Nije usvojeno
Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-02-24 19. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o radu za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-06-06 22. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH Nije razmatrano