JP Vodovod i kanalizacija Kalesija d.o.o. Kalesija

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Kalesija
Adresa: Industrijska zona bb Kalesija / Patriotske lige bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 630 488
Fax:
Email: vodovodkalesija@gmail.com
Webstranica: https://vik-kalesija.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Senaid Sinanović 2010-06-10 2018-06-10 Direktor
Sabahudin Sakić 2018-06-10 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sabahudin Sakić 2016-12-05 2018-06-08 Član NO
Zijad Požegić 2016-12-05 2018-05-16 Član NO
Denis Arifović 2016-12-05 2018-05-16 Član NO
Emir Požegić 2016-06-15 2016-12-05 Član NO
Izet Jajčević 2013-03-01 2016-12-05 Član NO
Nermin Bećirović 2016-06-15 2016-12-05 Član NO
Ibrahim Sakić 2013-03-01 2016-06-15 Član NO
Elvir Mujkić 2013-03-01 2016-06-15 Član NO
Osmo Halilović 2009-07-20 2013-03-01 Član NO
Hasan Sinanović 2009-07-20 2013-03-01 Član NO
Šefkija Rehić 2009-07-20 2013-03-01 Član NO
Enver Lokmić 2018-05-16 Član NO
Mirza Osmanović 2018-06-12 Član NO
Vildana Džafić 2018-05-16 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod