Gradska toplana a.d. Doboj

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Doboj
Adresa: Ulica Srpskih sokolova br. 1
Procenat: 0.00
Telefon: 053 241 539; 053 241 536
Fax:
Email: info@gradskatoplana.ba
Webstranica: https://toplanadoboj.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slađan Jović 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miloš Bukejlović 2022-01-01 Predsjednik NO
Danijel Jošić 2022-02-01 Član NO
Nina Bukejlović 2022-01-01 Član NO
Enes Suljkanović 2022-01-01 Član NO
Boro Đukić 2022-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Radić 2022-01-01 Član uprave
Nebojša Marić 2022-01-01 Član uprave
Zdravko Petrović 2022-01-01 Član uprave
Mladen Mićić 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod