JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Bistua Nuova 17
Procenat: 0.00
Telefon: 032 209 334
Fax: 032 209 359
Email: info@vikze.ba
Webstranica: https://vikze.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Emir Kovač 2021-07-24 2021-11-07 VD - Direktor
Emir Pašalić 2017-07-24 2021-07-23 Direktor
Ekrem Kahriman 2005-05-04 2017-04-14 Direktor
Emir Pašalić 2021-11-08 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muamer Arnautović 2021-06-12 2021-09-21 v.d. Član NO
Emir Korlat 2021-06-12 2021-09-21 v.d. Predsjednik NO
Haris Mahić 2021-05-12 2021-09-21 v.d. Član NO
Haris Mašić 2017-06-12 2021-01-01 Član NO
Emir Korlat 2017-06-12 2021-01-01 Predsjednik NO
Muamer Arnautović 2017-06-12 2021-01-01 Član NO
Haris Mašić 2017-03-17 2017-06-11 v.d. Član NO
Emir Korlat 2017-03-17 2017-06-11 v.d. Predsjednik NO
Muamer Arnautović 2017-03-17 2017-06-11 v.d. Član NO
Saudin Burić 2015-02-20 2017-03-17 Predsjednik NO
Latifa Šehić 2015-02-20 2017-03-17 Član NO
Roksanda Školjić 2015-02-20 2017-03-17 Član NO
Jasminka Biogradlija 2011-01-01 2014-12-31 Član NO
Roksanda Školjić 2011-01-01 2014-12-31 Član NO
Salih Beganović 2011-01-01 2014-12-31 Predsjednik NO
Senada Dizdar 2006-12-27 2010-12-27 Član NO
Nedžad Šečić 2006-12-27 2010-12-27 Predsjednik NO
Zakir Pašalić 2006-12-27 2010-12-27 Član NO
Muamer Arnautović 2021-09-22 Član NO
Emir Korlat 2021-09-22 Predsjednik NO
Haris Mahić 2021-09-22 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedim Šečić 2017-04-15 2017-07-23 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod