JP Karaula d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Kladanj
Adresa: Kladanjske brigade 3
Procenat: 0.00
Telefon: 035 622 210; 062 333 343
Fax: 035 622 211
Email: karaula.kladanj@bih.net.ba; karaula.kladanj@gmail.com; jpkaraula@gmail.com
Webstranica: https://www.jpkaraula.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragana Čaušević 2016-07-28 2020-07-22 Direktor
Dževada Alikadić 2015-10-30 2016-07-28 Direktor
Dževada Alikadić 2011-10-21 2015-10-21 Direktor
Dževada Alikadić 2007-06-05 2011-06-05 Direktor
Dragana Čaušević 2022-07-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Mezetović 2020-01-27 2020-04-13 Član NO
Merima Blažević Imamović 2020-01-27 2020-04-13 Član NO
Himzo Šuvalić 2022-01-27 2020-04-13 Predsjednik NO
Mirza Mezetović 2016-01-28 2020-01-26 Član NO
Himzo Šuvalić 2015-10-27 2019-10-27 Član NO
Merima Blažević 2015-10-27 2019-10-27 Član NO
Mirza Mezetović 2015-10-27 2016-01-27 Član NO
Habib Softić 2011-07-26 2015-07-26 Član NO
Salim Halilović 2011-07-26 2015-07-26 Član NO
Admin Alispahić 2009-10-02 2013-10-02 Član NO
Habib Softić 2007-03-21 2011-03-21 Član NO
Samira Mazalović 2020-04-14 Član NO
Alem Mudželet 2020-04-14 Predsjednik NO
Amina Čavkunović 2020-04-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod