KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38
Procenat: 0.00
Telefon: 033 535 170; 033 535 392
Fax: 033 535 164
Email: kjkp_pokop@bih.net.ba
Webstranica: https://www.pokop.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Samir Kurtanović 2021-09-17 2025-09-16 Direktor
Samir Kurtanović 2021-06-28 2021-09-17 VD - Direktor
Goran Cerić 2020-08-26 2021-06-28 Direktor
Goran Cerić 2016-08-16 2020-08-15 Direktor
Goran Cerić 2016-07-14 2016-08-16 VD - Direktor
Alma Pinjić 2013-12-16 2016-07-14 Direktor
Ženja Ljubuškić 2013-10-01 2013-12-15 VD - Direktor
Nuko Grebović 2001-12-21 2013-09-26 Direktor
Nuko Grebović 2001-01-29 2001-12-21 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sanjin Dizdarević 2021-09-30 2025-09-30 Predsjednik NO
Džemal Jusović 2021-09-30 2025-09-30 Član NO
Džemal Jusović 2021-07-30 2021-09-30 v.d. Član NO
Ženja Ljubuškić 2021-07-30 2021-09-30 v.d. Član NO
Sanjin Dizdarević 2021-07-30 2021-09-30 v.d. Predsjednik NO
Sanjin Dizdarević 2021-04-30 2021-07-30 v.d. Predsjednik NO
Ženja Ljubuškić 2021-04-30 2021-07-30 v.d. Član NO
Džemal Jusović 2021-04-30 2021-07-30 v.d. Član NO
Bećir Sirovina 2020-11-28 2021-02-28 v.d. Predsjednik NO
Ensar Tičić 2020-11-28 2021-02-28 v.d. Član NO
Jusuf Čorbo 2020-11-28 2021-02-28 v.d. Član NO
Ensar Tičić 2015-09-29 2020-09-28 Član NO
Bećir Sirovina 2015-09-29 2020-09-28 Predsjednik NO
Jusuf Čorbo 2019-05-14 2020-09-28 Član NO
Jusuf Čorbo 2018-09-25 2019-05-14 v.d. Član NO
Nermin Džino 2015-09-29 2018-09-25 Član NO
Safet Bibić 2015-06-17 2015-09-29 v.d. Član NO
Bećir Sirovina 2015-06-17 2015-09-29 v.d. Član NO
Nermin Džino 2015-06-17 2015-09-29 v.d. Član NO
Tajib Delalić 2013-07-17 2015-06-17 Predsjednik NO
Maida Bećirović 2013-07-17 2015-06-17 Član NO
Safet Gagula 2013-07-17 2015-06-17 Član NO
Alma Pinjić 2013-02-28 2013-07-17 v.d. Član NO
Safet Gagula 2013-02-28 2013-07-17 v.d. Član NO
Tajib Delalić 2013-02-28 2013-07-17 v.d. Član NO
Ramiz Dreković 2012-03-07 2013-02-28 Član NO
Tajib Delalić 2012-03-07 2013-02-28 Predsjednik NO
Mirko Miličević 2012-03-07 2013-02-28 Član NO
Mirko Miličević 2010-07-01 2012-03-07 Član NO
Tajib Delalić 2010-07-01 2012-03-07 Član NO
Neziran Đogo 2010-07-01 2012-03-07 Član NO
Tajib Delalić 2006-06-29 2010-07-01 Član NO
Nihad Halilbegović 2006-06-29 2010-07-01 Predsjednik NO
Neziran Đogo 2006-06-29 2010-07-01 Član NO
Mirko Miličević 2009-06-29 2010-07-01 Član NO
Ešref Ašćerija 2006-06-29 2010-07-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amer Bekrić 2021-09-27 2025-09-26 Član uprave
Asmir Hodžić 2021-10-08 2021-12-28 v.d. Član uprave
Asmir Hodžić 2017-09-17 2021-09-16 Član uprave
Asmir Hodžić 2016-08-10 2017-09-27 v.d. Član uprave
Ferid Papović 2014-11-24 2016-08-31 Član uprave
Ferid Papović 2006-11-22 2014-11-24 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 nastavak 3. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno