KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Semira Frašte 22
Procenat: 0.00
Telefon: 033 450 030; 033 450 047
Fax: 033 450 527
Email: info@toplanesarajevo.ba
Webstranica: https://www.toplanesarajevo.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Suad Zeljković 2010-01-01 2021-11-23 Direktor
Sejfo Ušanović 2021-04-28 2021-07-12 VD - Direktor
Amel Đogić 2021-01-01 2021-04-28 VD - Direktor
Amel Đogić 2020-07-03 2020-12-31 VD - Direktor
Berin Alagić 2019-12-12 2020-07-06 Direktor
Berin Alagić 2019-10-18 2019-12-12 VD - Direktor
Enver Zornić 2019-09-05 2019-10-18 Direktor
Enver Zornić 2019-05-31 2019-09-05 VD - Direktor
Admir Džumbur 2013-03-25 2019-05-31 Direktor
Admir Džumbur 2012-11-23 2013-03-25 VD - Direktor
Sejfo Ušanović 2021-07-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enver Smajkan 2021-04-23 2021-08-31 v.d. Član NO
Dragan Duvnjak 2021-04-23 2021-08-31 v.d. Predsjednik NO
Fikret Nukica 2021-04-23 2021-08-31 v.d. Član NO
Enver Smajkan 2020-05-28 2021-04-23 v.d. Član NO
Almir Pušćul 2020-05-28 2021-04-23 v.d. Član NO
Edhem Imamović 2020-05-28 2021-04-23 v.d. Predsjednik NO
Safer Šarić 2019-11-20 2020-05-28 Član NO
Žan Matić 2019-11-20 2020-05-28 Predsjednik NO
Ibrahim Kerla 2019-11-20 2020-05-28 Član NO
Ibrahim Kerla 2019-05-27 2019-11-20 v.d. Član NO
Safer Šarić 2019-05-27 2019-11-20 v.d. Član NO
Žan Matić 2019-05-27 2019-11-20 v.d. Predsjednik NO
Zumreta Softić 2017-04-10 2019-05-27 Član NO
Mesud Bogilović 2017-04-10 2019-05-27 Predsjednik NO
Mirzeta Mahmutović 2017-04-10 2019-05-27 Član NO
Zumreta Softić 2016-12-21 2017-04-10 v.d. Član NO
Mesud Bogilović 2016-12-21 2017-04-10 v.d. Član NO
Mirzeta Mahmutović 2016-12-21 2017-04-10 v.d. Predsjednik NO
Mirzeta Mahmutović 2016-12-01 2016-12-20 v.d. Predsjednik NO
Zumreta Softić 2016-12-01 2016-12-20 v.d. Član NO
Mirzeta Mahmutović 2016-06-21 2016-11-30 v.d. Član NO
Zumreta Softić 2016-06-21 2016-11-30 v.d. Član NO
Nijaz Čustović 2016-06-21 2016-11-30 v.d. Predsjednik NO
Alija Isović 2013-03-11 2016-06-21 Član NO
Zlatko Čengić 2013-03-11 2016-06-21 Predsjednik NO
Mustafa Čengić 2013-03-11 2016-06-21 Član NO
Mustafa Čengić 2012-02-29 2013-03-11 Član NO
Safet Vuk 2012-02-29 2013-03-11 Član NO
Fikret Nukica 2012-02-29 2013-03-11 Predsjednik NO
Mustafa Čengić 2010-07-05 2012-02-29 Član NO
Munevera Trnka 2010-07-05 2012-02-29 Predsjednik NO
Željko Šimić 2010-07-05 2012-02-29 Član NO
Miralem Džudža 2010-01-01 2010-07-05 Predsjednik NO
Mustafa Čengić 2010-01-01 2010-07-05 Član NO
Munevera Trnka 2010-01-01 2010-07-05 Član NO
Muhamed Omerbegović 2010-01-01 2010-07-05 Član NO
Željko Šimić 2010-01-01 2010-07-05 Član NO
Fikret Nukica 2021-08-31 Član NO
Enver Smajkan 2021-08-31 Član NO
Dragan Duvnjak 2021-08-31 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Siniša Jovanović 2021-03-05 2021-04-28 v.d. Član uprave
Predrag Mlađen 2021-01-01 2021-04-28 v.d. Član uprave
Nirha Kozica 2020-09-28 2021-03-05 v.d. Član uprave
Predrag Mlađen 2020-08-05 2020-12-31 v.d. Član uprave
Admir Džubur 2020-07-13 2020-09-28 v.d. Član uprave
Predrag Mlađen 2020-07-14 2020-08-05 v.d. Član uprave
Mirza Musić 2020-01-27 2020-07-06 Član uprave
Mahir Delić 2020-01-27 2020-07-06 Član uprave
Sejfo Ušanović 2020-01-27 2020-07-06 Član uprave
Tomislav Martinović 2019-10-24 2019-12-31 v.d. Član uprave
Mirza Musić 2019-10-24 2019-12-31 v.d. Član uprave
Mahir Delić 2019-10-24 2019-12-31 v.d. Član uprave
Mirza Musić 2019-06-12 2019-10-24 v.d. Član uprave
Mahir Delić 2019-06-12 2019-10-24 v.d. Član uprave
Nenad Šormaz 2017-02-01 2019-06-12 Član uprave
Mevledin Bečirević 2017-02-01 2019-06-12 Član uprave
Admir Džumbur 2015-08-21 2017-02-01 Član uprave
Asima Granulo 2010-01-01 2015-11-20 Član uprave
Mirso Hadžialić 2010-01-01 2015-08-21 Član uprave
Amel Đogić 2021-05-31 Član uprave
Mirza Musić 2021-05-31 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Kantona Sarajevo 2021-11-17 II nastavak 44. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Povučeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2018-09-06 44. sjednica SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno