JKP UŠĆE d.o.o. Foča-Ustikolina

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Foča (FBiH)
Adresa: Ustikolina bb
Procenat: 0.00
Telefon: 038 518 564
Fax:
Email: jkpusce@hotmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod