JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. Jablanica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Trg Oslobođenja bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 752 850
Fax:
Email: rtv.jab@bih.net.ba
Webstranica: https://rtvjablanica.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Almina Kurić 2018-05-15 2022-05-14 Direktor
Fahira Dželilović 2017-03-24 2017-11-14 Direktor
Fahira Dželilović 2008-09-19 Direktor
Fahira Dželilović 2012-11-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edin Vule 2017-12-28 2021-12-27 Član NO
Samir Palić 2017-12-28 2021-12-27 Predsjednik NO
Kenan Šašić 2017-12-28 2021-12-27 Član NO
Samir Palić 2009-07-03 Predsjednik NO
Said Piralić 2013-10-31 Član NO
Haris Haračić 2009-07-03 Član NO
Almina Kurić 2013-10-31 Član NO
Mirzo Pelić 2009-07-03 Član NO
Samir Palić 2013-10-31 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nadžida Širić 2017-11-15 2018-05-14 VD - Direktor
Fahira Dželilović 2016-11-12 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod