JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Bilmišće 107
Procenat: 0.00
Telefon: 032 423 097
Fax: 032 423 099
Email: uprava@grijanjezenica.ba
Webstranica: https://grijanjezenica.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sead Kaknjo 2016-08-01 2020-07-31 Direktor
Kasim Sarajlić 2012-05-22 2016-05-21 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Hasan Helvida 2017-01-18 2021-01-17 Predsjednik NO
Edin Husanović 2017-01-18 2021-01-17 Član NO
Murisa Tuka 2017-01-18 2021-01-17 Član NO
Muvedet Šišić 2012-12-03 2016-12-31 Član NO
Jugoslav Anđelić 2008-04-29 2016-12-31 Predsjednik NO
Senad Alić 2012-12-03 2016-12-31 Član NO
Suvad Dizdarević 2008-04-29 2012-12-03 Član NO
Emin Sijerčić 2008-04-29 2012-12-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kemal Veledar 2017-07-01 2021-06-30 Član uprave
Zijad Porča 2016-10-01 2020-10-01 Član uprave
Elvir Bošnjak 2017-05-07 2017-06-30 v.d. Član uprave
Elvir Bošnjak 2013-05-07 2017-05-07 Član uprave
Zijad Porča 2016-09-03 2016-09-30 v.d. Član uprave
Zijad Porča 2012-09-03 2016-09-03 Član uprave
Elvir Bošnjak 2016-05-22 2016-07-31 VD - Direktor
Elvir Bošnjak 2009-05-01 2013-05-01 Član uprave
Elvir Bošnjak 2012-05-14 2012-05-28 VD - Direktor
Sead Kaknjo 2012-02-21 2012-05-21 VD - Direktor
Elvir Bošnjak 2011-10-17 2011-10-28 VD - Direktor
Elvir Bošnjak 2011-04-12 2011-05-23 VD - Direktor
Elvir Bošnjak 2011-03-28 2011-04-11 VD - Direktor
Elvir Bošnjak 2010-10-01 2011-01-06 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod