JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/7
Procenat: 0.00
Telefon: 035 250 064; 035 250 063
Fax: 035 250 064
Email: spreca@bih.net.ba
Webstranica: https://spreca.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ejub Arapčić 2020-03-24 2020-05-07 VD - Direktor
Suad Hasanović 2016-09-30 2020-02-19 Direktor
Suad Hasanović 2016-07-20 2016-09-30 VD - Direktor
Enver Ćosićkić 2013-04-25 2016-07-20 Direktor
Enver Ćosićkić 2009-04-29 2013-04-28 Direktor
Dževad Mujkić 2020-05-08 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rifet Avdibašić 2019-12-19 2020-02-20 Član NO
Hasan Fehratović 2019-12-19 2020-02-20 Član NO
Jasna Baraković 2019-12-19 2020-02-20 Član NO
Mehmed Mehinović 2019-06-06 2019-12-19 Član NO
Ejub Arapčić 2016-03-29 2019-12-19 Član NO
Sejdija Adžikić 2019-06-06 2019-12-19 Član NO
Zijad Omerčić 2017-08-30 2019-12-19 Član NO
Enida Hasanhodžić 2016-03-29 2019-12-19 Član NO
Sejdija Adžikić 2019-02-19 2019-06-06 Član NO
Mehmed Mehinović 2019-02-19 2019-06-06 Član NO
Mehmed Mehinović 2018-10-16 2019-02-19 Član NO
Sejdija Adžikić 2018-10-16 2019-02-19 Član NO
Sejdija Adžikić 2018-06-29 2018-10-16 Član NO
Mehmed Mehinović 2018-06-29 2018-10-16 Član NO
Nermin Okanović 2016-03-29 2018-06-29 Član NO
Refik Šuvalić 2016-03-29 2018-06-29 Član NO
Zijad Omerčić 2017-04-28 2017-08-30 Član NO
Faruk Hadžić 2016-03-29 2017-03-17 Član NO
Ejub Arapčić 2016-01-22 2016-03-29 Član NO
Faruk Hadžić 2016-01-22 2016-03-29 Član NO
Mirsad Halilović 2016-01-22 2016-03-29 Član NO
Enida Hasanhodžić 2016-01-22 2016-03-29 Član NO
Refik Šuvalić 2016-01-22 2016-03-29 Član NO
Ejub Arapčić 2015-11-03 2016-01-22 Član NO
Mehmedalija Mešić 2015-11-03 2016-01-22 Član NO
Enida Hasanhodžić 2015-11-03 2016-01-22 Član NO
Refik Šuvalić 2015-11-03 2016-01-22 Član NO
Munib Efendić 2015-02-23 2015-11-03 Član NO
Enida Hasanhodžić 2015-02-23 2015-11-03 Član NO
Bego Džebo 2015-02-23 2015-11-03 Član NO
Muhamed Begić 2015-02-23 2015-11-03 Član NO
Nail Šećkanović 2015-02-23 2015-11-03 Član NO
Enida Hasanhodžić 2014-10-20 2015-02-23 Član NO
Bego Džebo 2014-10-20 2015-02-23 Član NO
Vahidin Podanović 2014-10-20 2015-02-23 Član NO
Nail Šećkanović 2014-10-20 2015-02-23 Član NO
Munib Efendić 2014-10-20 2015-02-23 Član NO
Bego Džebo 2014-06-04 2014-10-20 Član NO
Munib Efendić 2014-06-04 2014-10-20 Član NO
Vahidin Podanović 2014-06-04 2014-10-20 Član NO
Nail Šećkanović 2014-06-04 2014-10-20 Član NO
Enida Hasanhodžić 2014-06-04 2014-10-20 Član NO
Vahidin Podanović 2013-07-26 2014-06-04 Član NO
Hajrudin Aljić 2013-07-26 2014-06-04 Član NO
Nedim Ejubović 2013-07-26 2014-06-04 Član NO
Enida Hasanhodžić 2013-07-26 2014-06-04 Član NO
Adil Tokić 2013-07-26 2014-06-04 Član NO
Meho Mešanović 2009-06-05 2013-07-26 Član NO
Benko Fatušić 2009-06-05 2013-07-26 Član NO
Muhamed Mehmedović 2009-06-05 2013-07-26 Član NO
Muhamed Begić 2009-06-05 2013-07-26 Član NO
Damir Pirić 2009-06-05 2013-07-26 Član NO
Sabit Huskanović 2019-12-19 Član NO
Nusret Hogić 2019-12-19 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alen Nuhić 2020-10-07 2021-02-22 Član uprave
Mujaga Begić 2017-01-16 2020-02-19 Član uprave
Elvir Rožnjaković 2017-01-16 2019-07-25 Član uprave
Vladimir Savičić 2013-05-09 2016-07-19 Član uprave
Vladimir Savičić 2009-09-24 2013-05-08 Član uprave
Ekrem Suljanović 2009-09-24 2011-08-22 Član uprave
Belkisa Avdagić 2020-10-07 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu 2021 Skupština Tuzlanskog kantona 2022-08-30 59. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Tuzlanskog kantona 2021-06-23 43. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Tuzlanskog kantona 2020-07-08 29. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Tuzlanskog kantona 2019-10-18 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Tuzlanskog kantona 2018-06-27 54. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Tuzlanskog kantona 2017-06-29 38. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Tuzlanskog kantona 2016-07-28 25. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Tuzlanskog kantona 2015-07-29 13. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Tuzlanskog kantona 2013-10-29 49. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Tuzlanskog kantona 2012-07-18 24. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Tuzlanskog kantona 2011-07-14 10. sjednica Usvojeno - Utvrđeno