KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Paromlinska 57
Procenat: 0.00
Telefon: 033 658 038; 033 647 879
Fax: 033 654 480; 033 656 812
Email: jkpradsa@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rad.com.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vera Arnautović 2019-11-07 2020-06-19 Direktor
Vera Arnautović 2019-05-06 2019-11-06 VD - Direktor
Selim Babić 2018-09-29 2019-05-06 VD - Direktor
Selim Babić 2014-09-28 2018-09-28 Direktor
Selim Babić 2010-09-27 2014-09-29 Direktor
Senad Hasanspahić VD - Direktor
Mirsad Hošić VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adi Škaljić 2019-12-24 2023-12-24 Predsjednik NO
Mirza Muzurović 2019-12-24 2023-12-24 Član NO
Bakir Kalajdžić 2019-12-24 2023-12-24 Član NO
Seid Hadžibajrić 2019-04-29 2019-11-23 Član NO
Adi Škaljić 2019-04-29 2019-11-23 Predsjednik NO
Azra Jahić 2019-04-29 2019-11-23 Član NO
Hajrudin Omerbegović 2016-09-26 2019-04-19 Predsjednik NO
Semin Ramović 2016-09-26 2019-04-19 Član NO
Hadis Kustura 2016-09-26 2019-04-19 Član NO
Amira Agović 2016-06-17 2016-09-17 v.d. Član NO
Hajrudin Omerbegović 2016-06-17 2016-09-17 v.d. Predsjednik NO
Hadis Kustura 2016-06-17 2016-09-17 v.d. Član NO
Hamdo Karić 2014-07-26 2016-06-07 Član NO
Janis Milisav Buturović 2013-11-01 2016-06-07 Član NO
Mersa Kustura 2013-07-25 2014-01-25 v.d. Član NO
Hamdo Karić 2013-07-25 2014-01-25 v.d. Predsjednik NO
Almir Kočo 2013-07-25 2013-11-01 v.d. Član NO
Janis Milisav Buturović 2012-06-07 2013-07-25 Predsjednik NO
Senada Mujkanović 2012-06-07 2013-07-25 Član NO
Ognjen Minić 2012-06-07 2013-07-25 Član NO
Janis Milisav Buturović 2010-07-28 2012-06-07 Predsjednik NO
Gordana Hrenovica 2010-07-28 2012-06-07 Član NO
Omer Agović 2010-07-28 2012-06-07 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Fahrudin Tinjak 2019-12-24 2020-06-24 v.d. Član uprave
Sehija Bećirbegović 2019-12-24 2020-06-24 v.d. Član uprave
Suad Handanagić 2019-12-24 2020-06-24 v.d. Član uprave
Nermin Hodžić 2019-12-24 2020-06-24 v.d. Član uprave
Haris Kukavica 2017-03-13 2019-11-24 Član uprave
Hasan Karačić 2017-03-01 2019-11-24 Član uprave
Suad Handanagić 2017-03-13 2019-11-24 Član uprave
Fahrudin Tinjak 2017-03-01 2019-11-24 Član uprave
Almas Ćatović 2011-09-20 2017-05-31 v.d. Član uprave
Sejfudin Sinanović 2009-04-24 2016-03-31 v.d. Član uprave
Enes Filipović 2009-04-20 2015-11-30 v.d. Član uprave
Smail Međić 2007-09-04 2013-04-30 Član uprave
Dževad Kobiljak 2011-05-25 2011-09-19 Član uprave
Almas Ćatović 2007-07-04 2011-05-25 Član uprave
Sejfudin Sinanović 2007-09-04 2009-04-24 Član uprave
Enes Filipović 2007-09-04 2009-04-20 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2019 Ured za reviziju
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Nije dostupno Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2021-03-03 33. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno