JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Kulište br. 2
Procenat: 0.00
Telefon: 037 770 164
Fax: 037 772 164
Email: vik@vik-kladusa.ba
Webstranica: https://www.vik-kladusa.ba/kontakt.html
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Osman Čaušević 2014-05-05 2014-10-07 Direktor
Osman Čaušević 2010-05-04 2014-05-04 Direktor
Osman Čaušević 2006-02-07 2010-05-03 Direktor
Edin Kekić 2016-12-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rifet Šakinović 2020-05-21 2020-08-21 v.d. Predsjednik NO
Arif Nuhanović 2020-05-21 2020-08-21 v.d. Član NO
Ibrahim Nizandžić 2020-05-21 2020-08-21 v.d. Član NO
Aida Šakanović-Okanović 2019-01-18 2019-06-18 v.d. Član NO
Armin Redžić 2019-01-18 2019-06-18 v.d. Predsjednik NO
Zuhdija Miljković 2019-01-18 2019-06-18 v.d. Član NO
Alen Kapić 2014-05-26 2018-05-26 Član NO
Mirzet Beganović 2014-05-26 2018-05-26 Predsjednik NO
Zlatan Oručević 2014-05-26 2018-05-26 Član NO
Muharem Ćerimović 2010-02-03 2014-12-31 Predsjednik NO
Zlatko Oručević 2010-02-03 2014-12-31 Član NO
Ibrahim Kajtezović 2010-02-03 2014-12-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edin Kekić 2015-10-19 2016-11-30 VD - Direktor
Osman Čaušević 2014-10-08 2015-10-18 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod