JP ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.95
Procenat: 0.00
Telefon: 051 246 302; 051 246 300
Fax: 051 215 610
Email: direkcija@elektrokrajina.com
Webstranica: https://www.elektrokrajina.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Čavić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Darko Milunović Predsjednik NO
Jasmin Samardžić Član NO
Milan Baroš Član NO
Ljubomir Klincov Član NO
Nataša Jeftenić Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vanja Milunović Član uprave
Rodoljub Topić Član uprave
Krstan Tomić Član uprave
Saša Popović Član uprave
Nenad Drljača Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod