JKP Ekosfera d.o.o. Stanari

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Stanari
Adresa: Stanari bb
Procenat: 0.00
Telefon: 053 490 078
Fax:
Email: jkpekosfera.stanari@gmail.com
Webstranica: https://jkpekosfera.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod