KP Vodovod i kanalizacija a.d. Brod

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Brod
Adresa: Nikole Tesle br.22
Procenat: 0.00
Telefon: 053 610 230
Fax: 053 612 210
Email: info@vodovodbrod.com vodovodbrod@teol.net
Webstranica: https://www.vodovodbrod.com/
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod