KP Komus a.d. Novi Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Novi Grad
Adresa: Njegoševa br.32a
Procenat: 0.00
Telefon: 052 751 378
Fax:
Email: kp.komus@yahoo.com
Webstranica: https://www.komus-novigrad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branislav Radulović 2014-04-14 2019-01-01 Direktor
Duško Gojić 2007-07-21 2014-04-14 Direktor
Danko Vojnović 2019-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branko Vujanović 2014-07-11 2019-08-01 Član NO
Maja Milanović 2014-07-11 2019-08-01 Član NO
Mile Janjić 2014-07-11 2019-08-01 Član NO
Milorad Drobac 2013-08-12 2014-07-21 Član NO
Duško Jelača 2013-08-12 2014-07-21 Član NO
Radoslav Zec 2013-08-12 2014-07-21 Član NO
Radoslav Zec 2014-07-21 2014-07-11 Član NO
Gojko Odžić 2014-07-21 2014-07-11 Član NO
Mile Janjić 2014-07-21 2014-07-11 Član NO
Radoslav Zec 2012-07-31 2013-08-12 Član NO
Milorad Drobac 2012-07-31 2013-08-12 Član NO
Dragana Štrbac 2012-07-31 2013-08-12 Član NO
Zoran Mijatović 2011-02-01 2012-07-31 Član NO
Milorad Drobac 2011-02-01 2012-07-31 Član NO
Gojko Odžić 2011-02-01 2012-07-31 Član NO
Mile Janjić 2019-08-01 Član NO
Aleksandra Lajšić 2019-08-01 Član NO
Branko Vujatović 2019-08-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod