JP Radio-Televizija d.o.o. Cazin

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Cazin
Adresa: Cazinskih brigada 12
Procenat: 0.00
Telefon: 037 514 048; 061 476 320
Fax:
Email: rtvcazin@rtvcazin.ba
Webstranica: https://rtvcazin.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod