JP Komrad a.d. Rogatica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Rogatica
Adresa: Ravnogorska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 058 420 451
Fax: 058 420 452
Email: komrad@teol.net
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branko Ujić 2013-10-09 2017-06-30 Direktor
Tomislav Puhalac 2010-09-01 2012-11-15 Direktor
Tomislav Puhalac 2006-05-16 2010-05-20 Direktor
Danka Krčo 2017-10-23 Direktor
Jelena Trivan 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slobodan Obrenović 2017-06-05 2017-10-16 v.d. Član NO
Milomir Ećimović 2017-06-05 2017-10-16 v.d. Član NO
Milomir Rajak 2017-06-05 2017-10-16 v.d. Član NO
Brkić Milanka 2016-07-22 2017-06-05 Član NO
Slobodan Obrenović 2012-06-05 2017-06-05 Član NO
Dijana Tripković 2013-08-05 2017-06-05 Član NO
Rade Erić 2013-02-15 2013-08-05 v.d. Član NO
Slobodan Obrenović 2013-02-15 2013-08-05 v.d. Član NO
Aleksandra Kovačević 2013-02-15 2013-08-05 v.d. Član NO
Velemir Šibalija 2012-06-15 2013-02-15 Član NO
Slobodan Obrenović 2012-06-15 2013-02-15 Član NO
Sanja Ćuzulan 2012-06-15 2013-02-15 Član NO
Dobrila Ujić 2010-07-09 2012-06-15 Predsjednik NO
Slobodan Obrenović 2010-07-09 2012-06-15 Član NO
Velemir Šibalija 2010-07-09 2012-06-15 Član NO
Slobodan Obrenović 2017-10-16 Član NO
Milomir Ećimović 2017-10-16 Član NO
Milomir Rajak 2017-10-16 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Danka Krčo 2017-06-30 2017-10-23 VD - Direktor
Branko Ujić 2013-05-13 2013-10-09 VD - Direktor
Slaviša Bojović 2012-11-15 2013-05-13 VD - Direktor
Tomislav Puhalac 2010-05-20 2010-09-01 VD - Direktor
Slavko Mitrović 2022-01-01 Član uprave
Draško Marković 2022-01-01 Član uprave
Danijela Maletić 2022-01-01 Član uprave
Branko Malović 2022-01-01 Član uprave
Nenad Tomović 2022-01-01 Član uprave
Dejan Carević 2022-01-01 Član uprave
Vladimir Lučić 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod