JP Radio Bosanska Krupa društvo s ograničenom odgovornošću Bosanska Krupa

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bosanska Krupa
Adresa: Trg Avde Ćuka 16
Procenat: 0.00
Telefon: 037 471 111
Fax:
Email: radiobk@bih.net.ba
Webstranica: https://www.radiobk.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edin Bratić 2017-03-08 2020-04-05 Direktor
Ademir Mesić 2012-12-14 2016-02-08 Direktor
Senada Avdagić 1996-06-17 2012-12-14 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amaral Šertović 2017-01-17 2017-04-19 Član UO
Razija Mujagić 2017-01-17 2017-04-19 Član UO
Semin Oraščanin 2017-01-17 2017-04-19 Predsjednik UO
Edvin Alijanović 2017-01-17 2017-04-19 Član UO
Hasan Muzaferović 2017-01-17 2017-04-19 Član UO
Berzad Ezić 2016-02-08 2017-03-08 VD - Direktor
Edvin Halijanović 2014-06-02 2016-06-20 Član UO
Amir Hafizović 2014-06-02 2016-06-20 Član UO
Mirsada Macanović 2014-06-02 2016-06-20 Predsjednik UO
Sebaha Bužimkić 2009-10-17 2014-06-02 Član UO
Aldina Bašanović 2009-10-17 2014-06-02 Član UO
Asmir Oraščanin 2009-10-17 2014-06-02 Član UO
Enes Mesić 2009-10-17 2014-06-02 Predsjednik UO
Emsud Grošić 2009-10-17 2014-06-02 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod