JP Aerodromi Republike Srpske Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Mahovljani bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 535 211; 051 535 216
Fax:
Email: headoffice@bnx.aero jelka.kalaba@bnx.aero
Webstranica: https://www.bnx.aero/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Injac 2019-02-01 2019-04-18 VD - Direktor
Duško Kovačević 2017-11-23 2019-01-31 VD - Direktor
Miroslav Janjić 2013-11-01 2017-10-31 Direktor
Davorin Mihić 2012-02-01 2013-10-31 VD - Direktor
Marinko Bašić 2011-10-01 2012-01-31 VD - Direktor
Zoran Okilj 2010-06-01 2011-09-29 VD - Direktor
Velimir Bobić 2010-05-31 Direktor
Milan Račić 2019-04-19 VD - Direktor
Velimir Boboićw Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Anđelko Šobot 2019-09-01 2020-03-21 Član NO
Željko Rodić 2010-07-01 2019-08-31 Član NO
Milorad Sajić 2010-07-01 2019-08-31 Član NO
Bojan Bundalo 2019-01-01 2019-08-31 Član NO
Zoran Injac 2014-07-01 2019-01-31 Član NO
Anđelko Šobot 2010-07-01 2018-12-31 Član NO
Marina Todorović 2010-07-01 2014-07-01 Član NO
Savo Marjanac 2010-07-01 2014-07-01 Član NO
Anđelko Šobot Član NO
Milorad Sajić Član NO
Rade Pavlović 2019-09-01 Član NO
Slaviša Matić 2014-07-01 Član NO
Željko Rodić Član NO
Savo Marjanac Član NO
Marina Todorović Predsjednik NO
Zoran Injac 2019-09-01 Član NO
Zorislav Ivanović 2019-03-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milan Dragić 2010-01-01 2019-12-31 Član uprave
Marinko Bašić 2010-01-01 2019-12-31 Član uprave
Pero Karanović 2008-10-24 2011-04-08 Član uprave
Milan Dragić Član uprave
Dragiša Dakić 2011-04-09 Član uprave
Pero Karanović Član uprave
Marinko Bašić Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-09-30 139. sjednica Primljeno k znanju
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2018.g. 2018 Vlada RS 2019-09-06 36. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2017.g. 2017 Vlada RS 2018-11-12 203. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2016.g. 2016 Vlada RS 2017-09-14 143. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-09-29 93. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2014.g. 2014 Vlada RS 2015-09-03 38. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za 2013.g. 2013 Vlada RS 2014-12-11 89. sjednica Usvojeno - Utvrđeno