JP Radiopostaja Orašje d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Orašje
Adresa: VIII Ulica 3/1
Procenat: 0.00
Telefon: 031 712 270
Fax:
Email: ravnatelj@radioorasje.com
Webstranica: https://www.radioorasje.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod