JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Kurta Schorka 36
Procenat: 0.00
Telefon: 033 289 200; 033 289 203
Fax: 033 289 201
Email: direkcija@sarajevo-airport.ba
Webstranica: https://www.sarajevo-airport.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alan Bajić 2020-07-28 2021-04-01 VD - Direktor
Armin Kajmaković 2016-01-08 2020-07-28 Direktor
Ivan Veličan 2011-08-16 2016-01-08 Direktor
Bakir Karahasanović 2010-01-01 2011-08-15 Direktor
Alan Bajić 2021-04-02 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Maida Hadžiarapović 2021-09-01 2021-12-01 v.d. Član NO
Adi Kalem 2021-09-01 2021-12-01 v.d. Predsjednik NO
Kemal Jahić 2021-09-01 2021-12-01 v.d. Član NO
Vlado Džoić 2021-09-01 2021-12-01 v.d. Član NO
Emir Tipura 2021-09-01 2021-12-01 v.d. Član NO
Ševkija Okerić 2021-03-18 2021-06-18 v.d. Predsjednik NO
Emir Tipura 2021-03-18 2021-06-18 v.d. Član NO
Maida Hadžiarapović 2021-03-18 2021-06-18 v.d. Član NO
Kemal Jahić 2021-03-18 2021-06-18 v.d. Član NO
Vlado Džoić 2021-03-18 2021-06-18 v.d. Član NO
Vlado Džoić 2016-03-19 2021-03-02 Član NO
Maida Hadžiarapović 2015-12-28 2021-03-02 Član NO
Ševkija Okerić 2016-02-26 2021-03-02 Predsjednik NO
Amila Pilav-Velić 2015-12-28 2021-03-02 Član NO
Ismet Zejnirović 2015-12-28 2021-03-02 Član NO
Radoje Vidović 2015-12-28 2016-03-18 v.d. Član NO
Selmo Cikotić 2015-12-28 2016-02-25 v.d. Predsjednik NO
Željka Vidović 2011-07-18 2015-12-28 Član NO
Kemal Muhić 2011-07-18 2015-12-28 Član NO
Adnan Hadžikapetanović 2011-07-18 2015-12-28 Predsjednik NO
Emir Hadžimuratović 2011-07-18 2015-12-28 Član NO
Omer Kulić 2011-07-18 2015-12-28 Član NO
Bećir Šejtanić 2010-01-01 2011-07-18 Član NO
Emir Hadžimuratović 2010-01-01 2011-07-18 Član NO
Husein Panjeta 2010-01-01 2011-07-18 Predsjednik NO
Adnan Hadžikapetanović 2010-01-01 2011-07-18 Član NO
Zdravko Talić 2010-01-01 2011-07-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Elvedin Begić 2020-07-29 2021-04-01 v.d. Član uprave
Samra Pehilj 2020-07-29 2021-04-01 v.d. Član uprave
Elvedin Begić 2010-01-01 2020-07-28 Član uprave
Alan Bajić 2015-10-09 2020-07-28 Član uprave
Alan Bajić 2011-03-11 2011-08-15 Član uprave
Elvedin Begić 2021-04-02 Član uprave
Samra Pehilj 2021-04-02 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2022-03-09 30. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-02-24 19. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-06-06 22. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Usvojeno - Utvrđeno