JP Komunalac Drvar d.o.o. Drvar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Drvar
Adresa: Titova 48
Procenat: 0.00
Telefon: 034 819 753; 034 820 064
Fax: 034 819 753
Email: komunalacdrvar@gmail.com
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milutin Lukač 2007-06-19 2018-02-20 Direktor
Mirko Tomić 2018-02-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Biljana Zorić 2018-04-12 2021-10-03 Predsjednik NO
Adrijana Babić 2018-04-12 2021-10-03 Član NO
Aleksandra Prpa 2018-04-12 2021-10-03 Član NO
Adrijana Babić 2019-01-03 Član NO
Marko Runjo 2021-10-04 Član NO
Miladinka Kunjadić 2021-10-04 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Danijela Kukolj 2021-10-04 Član uprave
Milena Trninić 2019-01-03 Član uprave
Dunja Dragaš 2019-01-03 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod