JP Deponija d.o.o. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Vrapčići bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 576 370; 036 576 332
Fax:
Email: info@jpdeponija.ba; abdurahman.becirovic@jpdeponija.ba
Webstranica: https://jpdeponija.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Abdurahman Bećirović 2008-11-18 2021-10-31 Direktor
Mirhad Grebović 2021-11-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Marina Golemac 2021-09-06 Predsjednik NO
Sead Zekić 2021-09-06 Član NO
Marija Božić Ilić 2021-09-06 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod