JP Broćanac d.o.o. Čitluk

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Čitluk
Adresa: Duhanski trg 6
Procenat: 0.00
Telefon: 036 640 283; 036 640 284; 036 642 507
Fax: 036 642 617
Email:
Webstranica: https://jp-brocanac.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Dugandžić 2020-09-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ante Planinić 2018-11-14 Predsjednik NO
Pero Karačić 2018-11-14 Član NO
Ivan Primorac 2018-11-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod