JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Kneza Branimira bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 395 000
Fax: 036 395 279
Email: press@hteronet.ba
Webstranica: https://www.hteronet.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-06-09 nastavak 18. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno