JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Trg Jovana Raškovića br.6
Procenat: 0.00
Telefon: 059 279 801
Fax: 059 260 678
Email: ehtb@elektrohercegovina.com
Webstranica: https://www.elektrohercegovina.com/index.php
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Savić 2015-12-15 2022-03-08 Direktor
Vladislav Vladičić 2014-03-22 2015-12-14 Direktor
Miroslav Krstović 2006-12-01 2014-03-21 Direktor
Ognjen Kuljić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Ivković 2006-12-01 2016-04-21 Član NO
Nebojša Milivojević 2006-12-01 2016-04-21 Predsjednik NO
Ljiljana Kovačina 2006-12-01 2016-04-21 Član NO
Vojin Mišeljić 2009-12-30 2016-04-21 Član NO
Branislav Rupar 2006-12-01 2016-04-21 Član NO
Anđelka Tamindžija 2016-04-22 Predsjednik NO
Veselin Grahovac 2016-04-22 Član NO
Srđan Simović 2016-04-22 Član NO
Koviljka Vučić 2016-04-22 Član NO
Branislav Rupar 2016-04-22 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nebojša Novčić 2011-05-24 2016-05-24 Član uprave
Željka Kosjerina 2011-05-24 2016-05-24 Član uprave
Radomir Anđelić 2006-12-01 2011-05-24 Član uprave
Željka Kosjerina 2006-12-01 2011-05-24 Član uprave
Nebojša Novčić 2016-12-01 2011-05-24 Član uprave
Dalibor Rajković 2016-05-24 Član uprave
Slavko Dangubić 2011-05-24 Član uprave
Nebojša Rikalo 2016-05-24 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod