JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Visoko
Adresa: Kakanjska 4
Procenat: 0.00
Telefon: 032 735 299
Fax: 032 735 563
Email: visgas@bih.net.ba
Webstranica: https://www.visoko-ekoenergija.com.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Abdulah Mataradžija 2021-08-27 2021-11-30 VD - Direktor
Muhamed Husić 2019-10-28 2021-08-26 Direktor
Adnan Handžić 2019-10-26 2019-12-31 Direktor
Muhamed Husić 2018-01-04 2019-10-25 Direktor
Abdulah Mataradžija 2016-10-26 2018-01-03 Direktor
Hajrudin Handžić 2010-01-01 2016-10-25 Direktor
Amer Hindija 2021-11-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Almir Osmanbegović 2019-11-08 2021-06-14 Član NO
Edina Ferizović 2019-08-05 2021-06-14 Predsjednik NO
Nađa Brkić 2017-11-01 2021-06-14 Član NO
Nadža Brkić 2018-04-20 2019-12-31 Član NO
Edina Ferizović 2018-04-20 2019-12-31 Predsjednik NO
Almir Osmanbegović 2018-04-20 2019-12-31 Član NO
Suada Koljenović 2018-03-15 2018-04-20 Član NO
Nadža Brkić 2018-03-15 2018-04-20 Član NO
Anes Pajević 2018-03-15 2018-04-20 Predsjednik NO
Anes Pajević 2017-09-25 2018-03-15 Član NO
Suada Koljenović 2017-09-25 2018-03-15 Predsjednik NO
Nadža Brkić 2017-09-25 2018-03-15 Član NO
Nadža Brkić 2013-09-11 2017-09-25 Član NO
Nermin Kadrić 2013-09-11 2017-09-25 Predsjednik NO
Anes Pajević 2013-09-11 2017-09-25 Član NO
Enver Hasagić 2013-09-10 2013-09-11 Član NO
Selma Devović-Rahmani 2013-09-10 2013-09-11 Član NO
Marin Petrović 2013-09-10 2013-09-11 Predsjednik NO
Mehmed Vranac 2010-06-05 2013-09-10 Član NO
Madžid Avdagić 2010-06-05 2013-09-10 Predsjednik NO
Hizreta Kadić 2010-06-05 2013-09-10 Član NO
Alija Bakšić 2010-01-01 2010-06-05 Predsjednik NO
Mehmed Vranac 2010-01-01 2010-06-05 Član NO
Hizreta Kadić 2010-01-01 2010-06-05 Član NO
Mirnes Mušinbegović 2021-06-14 Član NO
Kenan Handžić 2021-06-14 Predsjednik NO
Dženan Bečar 2021-06-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod