JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. Doboj

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Doboj
Adresa: Cara Dušana bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Damir Lukić 2014-12-29 2021-04-27 VD - Direktor
Slađan Jović 2021-04-28 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nataša Đorđić 2017-02-27 2021-04-22 Član NO
Dejan Starčević 2017-02-27 2021-04-22 Predsjednik NO
Radmila Mlinarević 2017-02-27 2021-04-22 Član NO
Mladen Mičić 2014-12-11 2017-02-27 Predsjednik NO
Radmila Mlinarević 2014-12-11 2017-02-27 Član NO
Miroslav Kršić 2014-12-11 2017-02-27 Član NO
Duško Petrović 2021-04-22 Član NO
Stanislav Nukić 2021-04-22 Član NO
Sanja Đermanović 2021-04-22 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Damir Lukić 2021-04-28 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod