JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Ibrahima Popovića br.17
Procenat: 0.00
Telefon: 038 221 040
Fax: 038 222 176
Email: bpkshume@bih.net.ba
Webstranica: https://sumebpk.com/v1/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu za 2020. godinu 2020 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2021-07-27 19. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2019-10-31 7. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2019-10-31 7. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2017-06-20 25. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2016-10-25 16. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2014. godinu 2014 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2015-12-10 8. redovna sjednica Odgađa se rasprava
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2014-07-24 33. redovna sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2013-06-19 23. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2012-07-26 14. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Bosanskopodrinjskog kantona 2011-10-31 8. redovna sjednica Nije usvojeno