JP Radio Prnjavor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prnjavor
Adresa: Karađorđeva br.2.
Procenat: 0.00
Telefon: 051 660881
Fax:
Email: radioprnjavor@gmail.com
Webstranica: https://prnjavorlive.info/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod