JP Vodovod a.d. Bileća

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bileća
Adresa: Svetog Vasilija Ostroškog br.5
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Saša Radan 2021-03-01 2021-12-31 VD - Direktor
Dalibor Koprivica 2018-06-28 2021-02-28 VD - Direktor
Vukoje Borislav 2010-09-02 2014-09-02 Direktor
Vukoje Borislav 2010-01-01 2010-09-02 Direktor
Janko Samardžić 2022-01-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Kokolj 2018-08-31 2021-09-03 Član NO
Čedomir Vujović 2018-08-31 2021-09-03 Član NO
Snežana Milošević 2018-08-31 2021-09-03 Član NO
Mladen Kokolj 2017-10-06 2018-08-31 v.d. Član NO
Dragoljub Bijelović 2017-10-06 2018-08-31 v.d. Član NO
Čedomir Vujović 2017-10-06 2018-08-31 v.d. Član NO
Mladen Kokolj 2013-10-07 2017-10-06 Član NO
Dragoljub Bijelović 2013-10-07 2017-10-06 Član NO
Čedomir Vujović 2013-10-07 2017-10-06 Član NO
Rajna Vujović 2013-07-04 2013-10-07 v.d. Član NO
Mladen Kokolj 2013-07-04 2013-10-07 v.d. Član NO
Dragoljub Bijelović 2013-07-04 2013-10-07 v.d. Član NO
Dragoljub Bijelović 2010-06-08 2013-07-04 Član NO
Rajna Vujović 2010-06-08 2013-07-04 Član NO
Mladen Kokolj 2010-06-08 2013-07-04 Član NO
Dragoljub Bijelović 2010-06-08 Član NO
Mladen Kokolj 2010-06-08 Član NO
Jovo Bošnjak 2010-06-08 Član NO
Milidarka Bjelica 2021-09-03 Član NO
Zorica Pekić 2021-09-03 Predsjednik NO
Radenka Kapor 2021-09-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod