JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Kladanj
Adresa: Fadila Kurtalića br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 035 621 212
Fax: 035 621 075
Email: jpsumetk@bih.net.ba
Webstranica: https://jpsumetk.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Senad Selimbašić VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
NEVRES BEGIĆ Predsjednik NO
SENADIN KAVAZOVIĆ Član NO
NEDIM MUJIĆ Član NO
EMIR HODŽIĆ Član NO
ILMA AHMETAGIĆ Član NO
AHMED ALJUKIĆ Član NO
MERSIDA ČAUŠEVIĆ Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mira Rustemović Član uprave
Nermina Mahmutović Član uprave
Almir Buljubašić Član uprave
Hasan Krekić Član uprave
Amra Gogić Član uprave
Mujo Buševac Član uprave
Edin Brčaninović Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu 2021 Skupština Tuzlanskog kantona 2022-08-30 59. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Tuzlanskog kantona 2021-06-23 43. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Tuzlanskog kantona 2020-10-14 31. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Tuzlanskog kantona 2019-10-18 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Tuzlanskog kantona 2018-06-27 54. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Tuzlanskog kantona 2017-07-26 40. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Tuzlanskog kantona 2016-07-28 25. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Tuzlanskog kantona 2016-07-28 25. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Tuzlanskog kantona 2012-07-18 24. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Tuzlanskog kantona 2011-07-14 10. sjednica Usvojeno - Utvrđeno