KP Budućnost a.d. Laktaši

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Karađorđeva 63
Procenat: 0.00
Telefon: 051 532 072; 051 530 645
Fax:
Email: info@kpbuducnost.com
Webstranica: https://kpbuducnost.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milovan Bajić 2013-12-02 2017-11-09 Direktor
Radovan Bobić 2009-12-01 2013-06-09 Direktor
Dragan Kelečević 2018-01-04 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rajko Srdić 2015-09-17 2019-05-15 Član NO
Biljana Petković 2014-06-26 2017-02-21 Član NO
Darko Adžaip 2014-06-26 2015-06-16 Član NO
Danica Bartolić 2009-07-20 2013-07-20 Član NO
Radmila Kovačević 2009-07-20 2013-07-20 Član NO
Novica Vranješ 2009-07-20 2013-07-20 Član NO
Bojana Vokić 2022-01-01 Član NO
Mile Janjić 2014-06-26 Član NO
Mile Janjić 2019-05-15 Član NO
Dejan Škrbić 2022-01-01 Član NO
Suzana Ćelić 2017-09-29 Član NO
Suzana Ćelić 2019-05-15 Član NO
Bogoljub Aničić 2019-05-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Kelečević 2017-11-10 2018-01-04 VD - Direktor
Milovan Bajić 2013-06-10 2013-12-02 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod