Pale-stan a.d. Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Svetosavska br.02
Procenat: 0.00
Telefon: 057 224 769
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milomir Golijanin 2017-03-21 2021-02-17 VD - Direktor
Vera Cicović 2010-07-01 2017-03-20 VD - Direktor
Davor Mandić 2021-02-18 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandra Rističević 2014-07-18 2019-06-04 Član NO
Marko Štrbac 2014-07-18 2019-06-04 Član NO
Dijana Furtula 2014-07-18 2019-06-04 Predsjednik NO
Dejan Dragaš 2011-04-27 2014-07-17 Član NO
Dijana Fortula 2011-04-27 2014-07-17 Član NO
Marko Kakuća 2011-04-27 2014-07-17 Član NO
Tanja Golijanin 2010-07-01 2011-04-26 Član NO
Miladin Kovač 2010-07-01 2011-04-26 Član NO
Milenko Borovčanin 2010-07-01 2011-04-26 Član NO
Savo Živković 2019-06-05 Član NO
Marko Tadić 2019-06-05 Član NO
Danka Kovačević 2019-06-05 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod