Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52
Procenat: 0.00
Telefon: 035 870 600; 035 871 087
Fax: 035 871 082
Email: kontakt@rmub.ba
Webstranica: https://www.rmub.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Elvir Salihović 2021-07-09 2025-07-09 Direktor
Fadil Kudumović 2020-05-15 2021-07-09 VD - Direktor
Munever Čergić 2016-05-15 2020-05-15 Direktor
Munever Čergić 2012-05-15 2016-05-15 Direktor
Munever Čergić 2008-08-15 2012-08-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edin Kurtić 2019-11-15 2023-11-15 Član NO
Antun Luburić 2019-11-15 2023-11-15 Član NO
Amir Brigić 2021-02-12 2021-08-31 v.d. Član NO
Bego Birparić 2019-11-15 2021-02-15 Predsjednik NO
Antun Luburić 2015-10-01 2019-10-01 Član NO
Rasim Kovačević 2015-10-01 2019-10-01 Član NO
Emin Haračić 2015-10-01 2019-07-01 Predsjednik NO
Admir Alispahić 2011-07-01 2015-07-01 Predsjednik NO
Nevad Ikanović 2011-07-01 2015-07-01 Član NO
Emin Haračić 2011-07-01 2015-07-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Azur Bećirović 2021-07-09 2025-07-09 Član uprave
Kenan Modrić 2021-07-09 2025-07-09 Član uprave
Elvir Jamaković 2021-07-09 2025-07-09 Član uprave
Damir Mrkonjić 2021-07-09 2025-07-09 Član uprave
Damir Mrkonjić 2020-05-15 2021-07-09 v.d. Član uprave
Ibrahim Demirović 2020-05-15 2021-07-09 v.d. Član uprave
Jasmina Husić Mujić 2020-05-15 2021-07-09 v.d. Član uprave
Selmir Bjelić 2020-05-15 2021-07-09 v.d. Član uprave
Elvir Jamaković 2016-05-15 2020-05-15 Član uprave
Almir Delić 2018-08-28 2020-05-15 Član uprave
Ibrahim Lapandić 2016-05-15 2020-05-15 Član uprave
Zlata Junuzović 2016-05-15 2020-05-15 Član uprave
Razija Begić 2016-05-15 2018-08-28 v.d. Član uprave
Zlata Junuzović 2012-05-15 2016-05-15 Član uprave
Ibrahim Lapandić 2012-05-15 2016-05-15 Član uprave
Nenad Todorović 2012-05-15 2016-05-15 Član uprave
Amela Lačić 2012-05-15 2016-05-15 Član uprave
Ibrahim Lapandić 2008-08-15 2012-08-15 Član uprave
Razija Begić 2008-08-15 2012-08-15 Član uprave
Zlata Junuzović 2008-08-15 2012-08-15 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod