JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Kiseljak
Adresa: Žrtava domovinskog rata 6 / Kraljice Mira br.50
Procenat: 0.00
Telefon: 030 879 127; 030 879 129
Fax:
Email: jp.vik.kiseljak@gmail.com
Webstranica: https://www.vik-kiseljak.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod