JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Musala 2
Procenat: 0.00
Telefon: 033 251 120
Fax: 033 652 396
Email: kabinet@zfbh.ba; info@zfbh.ba
Webstranica: https://www.zfbh.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enis Džafić 2015-11-23 2020-01-19 Direktor
Enis Džafić 2015-08-06 2015-11-22 VD - Direktor
Nijaz Puzić 2014-07-17 2015-08-05 Direktor
Nijaz Puzić 2014-02-14 2014-07-16 VD - Direktor
Nijaz Puzić 2013-07-26 2014-02-13 VD - Direktor
Nedžad Osmanagić 2010-04-29 2013-07-25 Direktor
Narcis Džumhur 2010-01-01 2010-04-28 Direktor
Enis Džafić 2021-01-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmina Hodžić 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Dalfina Bošnjak 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Vanja Pirgić 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Ibrica Čevra 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Nisvet Mujanović 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Adnan Bunjo 2021-10-14 2022-01-13 Član NO
Dalfina Bošnjak 2020-03-01 2021-10-14 Član NO
Jadranko Stojkić 2020-01-01 2020-10-19 Predsjednik NO
Šefkija Botonjić 2020-01-01 2020-10-19 Član NO
Adnan Bunjo 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Jasmina Hadžić 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Dalfina Bošnjak 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Jadranko Stojkić 2016-10-20 2020-01-01 Predsjednik NO
Vanja Pirgić 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Suad Hasanović 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Ševkija Botonjić 2016-10-20 2020-01-01 Član NO
Šefkija Botonjić 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Vanja Pirgić 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Marjan Živković 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Dalfina Bošnjak 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Jadranko Stojkić 2016-06-03 2016-09-02 Predsjednik NO
Adnan Bunjo 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Suad Hasanović 2016-06-03 2016-09-02 Član NO
Jadranko Stojkić 2015-12-15 2016-03-14 Predsjednik NO
Adnan Bunjo 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Suad Hasanović 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Šefkija Botonjić 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Vanja Pirgić 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Marjan Živković 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Dalfina Bošnjak 2015-12-15 2016-03-14 Član NO
Dalfina Bošnjak 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Igor Stojanović 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Jadranko Stojkić 2014-02-14 2015-12-15 Predsjednik NO
Snježana Šindrić 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Rasim Muminović 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Šefkija Botonjić 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Vanja Pirgić 2014-02-14 2015-12-15 Član NO
Ensar Šehić 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Dalfina Bošnjak 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Jadranko Stojkić 2013-07-25 2013-09-22 Predsjednik NO
Snježana Sindrić 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Igor Stojanović 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Enis Džafić 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Adnan Aganagić 2013-07-25 2013-09-22 Član NO
Snježana Sindrić 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Šefkija Botonjić 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Saveta Zvizdić 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Goran Mikulić 2012-06-29 2012-08-27 Predsjednik NO
Dijana Tomić 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Omer Sadiković 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Ensar Šehić 2012-06-29 2012-08-27 Član NO
Ivan Knezović 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Izet Mehinagić 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Dragan Čalović 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Fatima Drinčić 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Snježana Šindrić 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Sead Hodžić 2011-02-10 2012-06-29 Član NO
Šefkija Botonjić 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Pavo Boban 2010-01-01 2012-06-29 Predsjednik NO
Rešad Mulaomerović 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Omer Sadiković 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Marijan Jozinović 2010-01-01 2012-06-29 Član NO
Adnan Aganagić 2011-02-10 2012-06-29 Član NO
Sead Hodžić 2010-11-23 2011-01-22 Član NO
Izet Džananović 2010-01-01 2010-11-23 Član NO
Adnan Aganagić 2010-06-29 2010-08-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivan Brkić 2017-02-22 2017-08-21 v.d. Član uprave
Rifat Čabrić 2017-02-22 2017-08-21 v.d. Član uprave
Rešad Mandžo 2017-02-22 2017-08-21 v.d. Član uprave
Zulfo Robović 2017-02-22 2017-08-21 v.d. Član uprave
Rešad Mandžo 2016-02-05 2017-02-04 v.d. Član uprave
Rifat Čabrić 2016-02-05 2017-02-04 v.d. Član uprave
Ivan Brkić 2016-03-16 2017-02-04 v.d. Član uprave
Zulfo Robović 2016-02-05 2017-02-04 v.d. Član uprave
Mirsad Hasković 2014-07-17 2016-02-04 Član uprave
Vlado Budimir 2014-07-17 2016-02-04 Član uprave
Rešad Mandžo 2014-07-17 2016-02-04 Član uprave
Enis Džafić 2014-07-17 2015-08-05 Član uprave
Asim Aljić 2014-07-17 2015-02-28 Član uprave
Enis Džafić 2013-09-24 2014-03-23 v.d. Član uprave
Muhamed Šahić 2013-09-23 2014-03-22 v.d. Član uprave
Mirza Škaljić 2013-09-20 2014-03-19 v.d. Član uprave
Mario Kozina 2013-09-20 2014-03-19 v.d. Član uprave
Vlado Budimir 2013-09-20 2014-03-19 v.d. Član uprave
Šemsudin Zahirović 2010-06-07 2013-07-25 Član uprave
Vlado Budimir 2010-06-07 2013-07-25 Član uprave
Namir Mahmutović 2012-08-28 2013-07-25 v.d. Član uprave
Mirsada Karić 2012-08-28 2013-07-25 v.d. Član uprave
Smajo Salketić 2011-05-27 2012-08-27 v.d. Član uprave
Svetlana Mujkanović 2011-05-27 2012-08-27 v.d. Član uprave
Nijaz Puzić 2010-06-07 2011-05-27 Član uprave
Refija Musa 2010-08-08 2011-05-27 v.d. Član uprave
Svetlana Mujkanović 2010-01-01 2010-08-07 Član uprave
Erich Šandor 2010-01-01 2010-06-22 Član uprave
Ninoslav Lučić 2010-01-01 2010-06-06 Član uprave
Sejo Ramić 2010-01-01 2010-06-06 Član uprave
Smajo Salketić 2010-01-01 2010-06-06 Član uprave
Kenan Alijagić 2021-03-22 Član uprave
Mario Kozina 2021-03-22 Član uprave
Rešad Mandžo 2021-03-22 Član uprave
Antonija Putica 2021-03-22 Član uprave
Rifat Čabrić 2021-03-22 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-12-21 28. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Dom naroda FBiH 2022-07-21 nastavak 19. sjednice Usvojeno - Utvrđeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Nije usvojeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Nije usvojeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-06-06 22. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2020-09-30 14. sjednica Nije usvojeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Dom naroda FBiH 2018-04-19 18. sjednica Nije usvojeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Zastupnički dom FBiH 2017-05-16 21. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu 2014 Dom naroda FBiH 2016-03-31 10. sjednica Nije usvojeno
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu 2014 Zastupnički dom FBiH 2016-02-03 7. sjednica Nije usvojeno