JP Vodovod a.d. Nevesinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Nevesinje
Adresa: Cara Dušana br.51
Procenat: 0.00
Telefon: 059 602 563; 059 601 181
Fax: 059 601 227
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod