JP Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Trg Republike Srpske br.8
Procenat: 0.00
Telefon: 051 334 500
Fax: 051 334 545
Email: info@putevirs.com
Webstranica: https://www.putevirs.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nenad Nešić 2016-07-25 2020-10-14 VD - Direktor
Duško Gojić 2015-09-08 2016-07-25 Direktor
Duško Gojić 2014-04-15 2015-09-08 VD - Direktor
Nedeljko Knežević 2012-03-06 2014-04-15 Direktor
Nedeljko Knežević 2011-11-24 2012-03-06 VD - Direktor
Mladen Lazendić 2011-06-22 2011-11-24 Direktor
Davor Kostrešević 2020-10-15 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Dragosav 2015-12-16 2020-03-12 Član NO
Stojan Lazarević 2011-12-01 2016-05-26 Predsjednik NO
Đorđe Ristanić 2011-12-01 2016-05-26 Član NO
Nedeljko Ćorić 2014-05-08 2015-12-16 Član NO
Duško Gojić 2011-12-01 2014-04-15 Član NO
Slobodan Bućma 2009-12-18 2011-12-01 Član NO
Slavko Dangubić 2009-12-18 2011-12-01 Član NO
Miroslav Vujatović 2009-12-18 2011-12-01 Predsjednik NO
Stojan Lazarević 2016-05-26 v.d. Predsjednik NO
Đorđe Ristanić 2016-05-26 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-08-12 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu za 2019. godinu 2019 Vlada RS 2020-06-11 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2018.g. 2018 Vlada RS 2019-07-04 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2017.g. 2017 Vlada RS 2018-06-07 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2016.g. 2016 Vlada RS 2017-07-17 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-07-14 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2014.g. 2014 Vlada RS 2015-06-18 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka za 2012.g. 2012 Vlada RS 2013-09-10 Usvojeno - Utvrđeno