JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 8
Procenat: 0.00
Telefon: 033 727 477; 033 727 478
Fax: 033 252 743
Email: kabinet@posta.ba
Webstranica: https://www.posta.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirsad Mujić 2020-03-09 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zijo Brzina 2021-11-18 Predsjednik NO
Mirel Mišković 2021-11-18 Član NO
Denis Zahirović 2021-11-18 Član NO
Emir Sulejmanović 2021-11-18 Član NO
Josip Bulić 2021-11-18 Član NO
Amir Karić 2021-11-18 Član NO
Muvedet Šišić 2021-11-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedim Matoruga 2022-03-09 Član UO
Suada Mahović 2022-04-16 Član UO
Avdija Numanović 2021-10-01 v.d. - Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2022-06-28 34. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-07-28 13. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-06-09 nastavak 18. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-07-28 13. sjednica Usvojeno - Utvrđeno