JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Livno
Adresa: Kneza Mutimira 29
Procenat: 0.00
Telefon: 034 202 804; 034 201 888
Fax: 034 201 802
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Andrea Pavić 2018-05-11 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Vujanović 2017-09-13 2021-09-13 Član NO
Emira Hodžić 2017-09-13 2021-09-13 Član NO
Matea Trboglav 2017-09-13 2021-09-13 Član NO
Tadija Jukić 2017-09-13 2021-09-13 Član NO
Luca Jolić 2017-09-13 2021-09-13 Član NO
Stipe Duvnjak 2013-02-28 2017-02-28 Član NO
Damir Kaić 2013-02-28 2017-02-28 Član NO
Jako Vidović 2013-02-28 2017-02-28 Član NO
Marija Novokmet 2013-02-28 2017-02-28 Član NO
Jasmina Halapić 2013-02-28 2017-02-28 Član NO
Tadija Jukić 2021-09-13 v.d. Član NO
Matea Vrdoljak 2021-09-13 v.d. Član NO
Dragan Vujanović 2021-09-13 v.d. Član NO
Emira Hodžić 2021-09-13 v.d. Član NO
Luca Jolić 2021-09-13 v.d. Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod