JP Vodokom d.o.o. Kakanj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51/I
Procenat: 0.00
Telefon: 032 557 950
Fax: 032 557 956
Email: vodokom@bih.net.ba
Webstranica: https://vodokom.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Haris Veispahić 2018-11-16 2022-11-16 Direktor
Sead Imamović 2015-09-15 2018-05-13 Direktor
Sead Imamović 2011-09-15 2015-09-15 Direktor
Samir Selimović 2009-06-29 2011-02-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Almedina Delić 2018-08-20 2022-08-20 Član NO
Muamer Mandra 2018-08-20 2022-08-20 Član NO
Ramiz Hasić 2018-08-20 2022-08-20 Član NO
Zoran Jozinović 2014-08-21 2018-08-20 Član NO
Muamer Mandra 2014-08-21 2018-08-20 Član NO
Samir Selimović 2014-08-21 2018-08-20 Član NO
Ramiz Hasić 2018-08-20 Član NO
Zoran Jozinović 2013-03-29 2014-05-15 Član NO
Sejfudin Mehić 2010-12-11 2014-05-15 Član NO
Samir Selimović 2013-03-29 2014-05-15 Član NO
Samir Selimović 2013-02-13 2013-04-01 Član NO
Zoran Jozinović 2013-02-13 2013-04-01 Član NO
Ahmet Alajbegović 2010-05-15 2013-02-13 Član NO
Fahrudin Buza 2010-05-15 2013-02-13 Član NO
Almedin Aliefendić 2010-05-15 2010-11-13 Član NO
Almedin Aliefendić 2009-07-20 2010-05-15 Član NO
Fahrudin Buza 2009-07-20 2010-05-15 Član NO
Ljubomir Bojić 2006-05-15 2010-05-15 Član NO
Mirnes Bašić 2009-06-20 2009-07-20 Član NO
Fahrudin Buza 2009-05-15 2009-07-11 Član NO
Almedin Aliefendić 2009-04-01 2009-06-20 Član NO
Edina Lukić 2006-05-15 2009-05-09 Član NO
Emin Haračić 2006-05-15 2009-04-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mahir Neimarlija 2018-11-16 2022-11-16 Član uprave
Nermin Gačić 2018-11-16 2022-11-16 Član uprave
Senada Delibašić 2018-05-14 2018-11-15 Član uprave
Nermin Gačić 2018-05-14 2018-11-15 v.d. Član uprave
Haris Veispahić 2018-05-14 2018-11-15 VD - Direktor
Senada Delibašić 2015-09-15 2018-05-13 Član uprave
Ishak Avdispahić 2017-03-21 2018-05-13 v.d. Član uprave
Nermin Gačić 2017-03-03 2017-03-21 v.d. Član uprave
Nermin Gačić 2015-09-15 2017-03-03 Član uprave
Abdulselam Hamidović 2012-06-01 2015-09-15 Član uprave
Senada Delibašić 2012-06-01 2015-09-15 Član uprave
Senada Delibašić 2011-12-29 2012-06-01 v.d. Član uprave
Abdulselam Hamidović 2011-12-29 2012-06-01 v.d. Član uprave
Senada Delibašić 2010-06-26 2011-12-28 Član uprave
Abdulselam Hamidović 2010-06-26 2011-12-28 Član uprave
Nermin Gačić 2011-02-28 2011-09-14 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod