JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Aleja Šehida bb
Procenat: 0.00
Telefon: 032 209 709
Fax: 032 209 708
Email: info@sportskiobjekti.ba
Webstranica: https://sportskiobjekti.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedim Talić 2018-08-20 2022-08-20 Direktor
Feđa Jovanović 2014-08-11 2018-08-13 Direktor
Husejin Hinović 2013-09-11 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Spahija Kozlić 2012-12-01 2016-12-01 Član NO
Zijad Softić 2012-12-01 2016-12-01 Član NO
Emina Imamović 2012-12-01 2016-12-01 Član NO
Zijad Softić 2012-12-01 Član NO
Dževad Selimović 2012-12-01 Član NO
Muris Tvrtković 2012-12-01 Član NO
Tarik Salčinović 2017-01-18 Član NO
Elvedin Arnaut 2017-01-18 Član NO
Mirsad Dervenčić 2017-01-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alem Hadžibegović 2013-09-12 2014-08-11 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod