JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gračanica
Adresa: Muhameda Seida Mašića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 703 381
Fax:
Email: info@komus.ba; komusgracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.komus.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Senad Memić 2018-03-01 2022-02-28 Direktor
Senad Memić 2014-02-28 2018-02-28 Direktor
Zakira Đogić 2009-06-10 2014-02-27 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmina Ahmetašević 2019-11-21 2023-11-20 Član NO
Damir Dizdar 2019-11-20 2023-11-20 Član NO
Zumreta Kenjar 2019-11-21 2023-11-20 Predsjednik NO
Haris Čajić 2018-06-13 2019-11-20 Član NO
Zumreta Kenjar 2018-06-13 2019-11-20 Predsjednik NO
Jasmina Ahmetašević 2018-06-13 2019-11-20 Član NO
Bego Džebo 2017-11-20 2018-02-19 v.d. Član NO
Muhibija Memić 2017-11-20 2018-02-19 v.d. Član NO
Nedim Naimkadić 2017-11-20 2018-02-19 v.d. Predsjednik NO
Nedim Naimkadić 2013-11-05 2017-11-04 Predsjednik NO
Bego Džebo 2013-11-05 2017-11-04 Član NO
Muhibija Memić 2013-11-05 2017-11-04 Član NO
Mustafa Čolić 2013-02-22 2013-04-21 v.d. Član NO
Amir Zejnilagić 2013-02-22 2013-04-21 v.d. Predsjednik NO
Šefik Softić 2013-02-22 2013-04-21 v.d. Član NO
Mustafa Čolić 2012-10-16 2012-12-15 v.d. Član NO
Amir Zejnilagić 2012-10-16 2012-12-15 v.d. Predsjednik NO
Šefik Softić 2012-10-16 2012-12-15 v.d. Član NO
Mustafa Čolić 2009-11-30 2012-06-26 Član NO
Amir Zejnilagić 2008-06-27 2012-06-26 Predsjednik NO
Šefik Softić 2008-06-27 2012-06-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod