Javno komunalno preduzeće Trnovo d.o.o. Trnovo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Trnovo (FBiH)
Adresa: Dejčići bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 438 226
Fax:
Email: jkp.trnovo@jkptrnovo.ba
Webstranica: https://jkptrnovo.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Semir Prasko 2021-05-28 2021-07-12 VD - Direktor
Anel Durmo 2020-04-10 2021-05-28 Direktor
Anel Durmo 2016-04-09 2020-04-09 Direktor
Kenan Panjeta 2013-12-12 2015-12-28 Direktor
Adnan Hodžić 2011-05-01 2013-12-12 Direktor
Duran Bandić 2021-07-12 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Admir Mulasomanović 2019-12-27 2020-01-16 Član NO
Zakir Imamović 2019-12-27 2020-01-16 Član NO
Fadil Bandić 2019-12-27 2020-01-16 Član NO
Hasan Katana 2015-09-16 2019-09-16 Član NO
Fadil Bandić 2015-09-16 2019-09-16 Član NO
Admir Mulasomanović 2019-01-01 2019-06-30 Član NO
Ismet Hadžić 2015-09-16 2018-07-25 Član NO
Fadil Bandić 2012-09-17 2015-08-09 Član NO
Hasan Katana 2011-02-02 2015-02-02 Član NO
Ismet Hadžić 2011-02-02 2015-02-02 Član NO
Fadil Bandić 2012-04-26 2012-06-26 Član NO
Hamed Aljović 2011-02-02 2012-04-26 Član NO
Dino Mulaosmanović 2010-07-26 2010-09-26 Član NO
Adis Šehović 2010-07-26 2010-09-26 Član NO
Hamed Aljović 2010-07-26 2010-09-26 Član NO
Admir Mulaosmanović 2020-01-16 Član NO
Fadil Bandić 2020-01-16 Predsjednik NO
Zakir Imamović 2020-01-16 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zejnil Lučkin 2015-12-28 2016-04-08 VD - Direktor
Jasmin Bandić 2010-02-15 2010-08-23 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod